Udenlandsk arbejdskraft

Filtrer
 

Vurdering af udenlandske uddannelser

 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse foretager vurderinger af udenlandske uddannelser til brug såvel på arbejdsmarkedet som i uddannelsessystemet.

Befolkningsudviklingen 2001-2021

 
Tænketankens rapport giver et skøn over udviklingen i antallet af udlændinge og danskere i de kommende 20 år og befolkningsgruppernes sammensætning på oprindelsesland, alder og køn

Landehåndbog over udenlandske uddannelser

 
Landehåndbogen giver vejledende information om udenlandske uddannelsessystemer, og hvad de forskellige typer uddannelse vurderes som i Danmark.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

The Expat Study 2006 – Udenlandske videnarbejdere i Danmark

 
The Expat Study 2006 undersøger udenlandske videnarbejderes (expats) oplevelse af Danmark og det danske arbejdsmarked. The Expat Study 2006 bidrager til at belyse områder, hvor Danmark og de danske regioner, kommuner eller virksomheder kan styrke indsatsen overfor expats
Oxford Research

Er indvandrere overkvalificeret til deres arbejde?

 
Mange indvandrere, som har taget deres uddannelse i hjemlandet, har svært ved at få et job i Danmark, som passer til deres uddannelse. Undersøgelsen viser, at hver fjerde indvandrer er overkvalificeret til det job, de besidder
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

 
En rapport om integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

Workindanmmark og Workindenmark.dk

 
Workindenmark hjælper danske virksomheder med rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede internationale medarbejdere, samt hjælper udenlandske jobsøgere med at finde arbejde i Danmark
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Polonia i København

 
Den foreløbigt mest systematiske undersøgelse af Polske arbejdstageres løn-, arbejds- og levevilkår i Danmark.
LO

MobiDic

 
MobiDic er brancherettede ordbøger, der henvender sig til arbejdstagere, som taler polsk, tysk eller engelsk
Det Lokale Beskæftigelsesråd Vejle

The Expat Study 2010

 
The Expat Study 2010 er den største undersøgelse blandt udenlandske videnarbejdere (expats) i Danmark. Rapporten tegner et helhedsbillede af Danmark som udstationeringsland og beskriver de udfordringer Danmark står overfor – både på nationalt, regionalt og på virksomhedsniveau.
Oxford Research A/S and The Copenhagen Post

Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb

 
Guiden som hjælper dig i gang med et mentorfoløb på din arbejdspalds
Foreningen Nydansker

Portal til de lovregulerede erhverv

 
Portalen informerer om, hvordan erhvervsudøvere med udenlandske kvalifikationer kan få adgang til at arbejde inden for de forskellige lovregulerede erhverv i Danmark.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Udenlandsk medarbejder?

 
Hvis du som virksomhed har eller overvejer at ansætte udlændinge, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde.
Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Når mangfoldighed skaber værdi

 
Læs om hvordan 20 forskellige danske arbejdspladser har brugt etnisk mangfoldighed og dets positive effekter i dagligdagen.
Foreningen Nydansker

Welcome Package for Migrant Workers

 
Welcome Package for Migrant Workers er en webside, som bl.a. består af online sproglæringsmateriale på grundniveau og lettilgængelige informationer om sociale, kulturelle og lovgivningsmæssige forhold i Danmark
VIFIN

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk – et katalog

 
Formålet med dette ”god praksis-katalog” er at formidle gode ideer til etablering, gennemførsel og evaluering af kurser i arbejdsmarkedsdansk. Her findes gode eksempler på hvordan de forskellige aktører i samarbejde kan etablere og kvalificere kurser i dansk for tosprogede medarbejdere på arbejdspladsen

Projekt YLVA

 
YLVA (Yngre Lægers Videreuddannelsesaktiviteter for udenlandske læger) er et 1 årigt projekt målrettet yngre udenlandske læger omfattende et undervisningsforløb i dansk sprog, kommunikation, hospitalskultur samt en mangfoldighedsmentorordning.
Region Midtjylland-HR Koncern, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital og Hr-afdeling, Regionssygehuset Viborg og HR-afdeling, Inside Denmark og Lægeforeningen

Slutrapport for fokusområdet sprog- og kulturtilegnelse

 
Opsummering og konklusioner af Welcometo.dk projektets aktiviteter på fokusområdet Sprog- og kulturtilegnelse.
Dansk Arbejdsgiverforening

Welcome to Denmark – a Guide for Employees and Students from Abroad

 
Hæftet er en guide til hvordan man kan studere eller få arbejde i Danmark.
Næste 1 | 2 | 3