Udenlandsk arbejdskraft

Filtrer
 

Aktivitetsoversigt - for projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

 
De 7 konsortierne i dette regionale projekt har overordnet haft de samme opgaver, men grundet geografisk placering, lokale og demografiske udfordringer er opgaverne blevet løst på forskellig vis. Denne oversigt beskriver aktiviteterne i projektet opgjort efter konsortium.
Region Midtjylland

Arbejdsindvandring i Danmark

 
Rapporten ”Arbejdsindvandring i Danmark” indeholder en analyse af i hvilket omfang en øget indvandring af personer, som opnår beskæftigelse i Danmark, kan bidrage til at løse de økonomiske udfordringer, som den demografiske udfordring giver.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Befolkningsudviklingen 2001-2021

 
Tænketankens rapport giver et skøn over udviklingen i antallet af udlændinge og danskere i de kommende 20 år og befolkningsgruppernes sammensætning på oprindelsesland, alder og køn

Beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

 
Uddannelsesministeren afgiver hvert år en beretning til Folketinget om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Copenhagen Talent Bridge

 
Copenhagen Capacity

Den danske au pair-ordning - en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hvad der motiverer henholdsvis værtsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag udspiller sig.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Er indvandrere overkvalificeret til deres arbejde?

 
Mange indvandrere, som har taget deres uddannelse i hjemlandet, har svært ved at få et job i Danmark, som passer til deres uddannelse. Undersøgelsen viser, at hver fjerde indvandrer er overkvalificeret til det job, de besidder
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Expat in Denmark

 
Expat in Denmark er et netværk for udenlandske medarbejdere i Danmark. Det overordnede mål er at gøre Danmark til et mere attraktivt land at bo og arbejde i for udenlandske arbejdstagere.
Dansk Industri

Expatviden.dk

 
Expatviden.dk indeholder en oversigt over danske projekter og initiativer, der sætter fokus på at modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandske medarbejdere og deres familier samt internationale studerende.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Flere hænder og hoveder

 
Region Midtjyllands indsats for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt fastholdelse af udenlandske studerende. Indsatsen skal samlet set bidrage til at øge arbejdsstyrken i Region Midt.
Region Midtjylland

Fritidsjobformidlingen

 
Fritidsjobs er et af de vigtigste redskaber til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor har Københavns Kommune iværksat et projekt, der skal tilvejebringe flere af slagsen. Målet med Fritidsjobindsatsen er dels at skabe fritidsjobs til unge under 18 år i Københavns Kommune og dels at klæde de unge på til at kunne varetage og fastholde disse fritidsjobs.
Jobcenter København

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk – et katalog

 
Formålet med dette ”god praksis-katalog” er at formidle gode ideer til etablering, gennemførsel og evaluering af kurser i arbejdsmarkedsdansk. Her findes gode eksempler på hvordan de forskellige aktører i samarbejde kan etablere og kvalificere kurser i dansk for tosprogede medarbejdere på arbejdspladsen

Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb

 
Guiden som hjælper dig i gang med et mentorfoløb på din arbejdspalds
Foreningen Nydansker

Guide til virksomheder, der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere

 
Guiden består af fire trin med gode råd, som hjælper en dansk virksomhed i forhold til at ansætte og fastholde udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden.

Idekatalog til kommunal hjemmeside for fremmedsprogede nytilflyttere

 
Inspirations- og idekatalog til oprettelse af kommunal hjemmeside målrettet udenlandske tilflyttere. Der gives en række eksempler som man kan plukke fra – vælge at bruge eller tilpasse til den form man vil give egen hjemmeside. Kataloget her skrives på dansk, men de fleste eksempler er på engelsk
Dansk Arbejdsgiverforening

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

 
En rapport om integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

Internationale eksporttalenter

 
En undersøgelse af forekomst og værdi af nydanskere i danske eksportvirksomheder
Foreningen Nydansker

Jobdesingmanual Eu- projekt ”Kvinder på vej”

 
Jobdesignmanualen har et reelt fokus på den enkelte kvindes ressourcer. En tilgang til den enkelte kvindes arbejdsmarkedsprofil, som en ganske særlig profil med særlige muligheder, og dermed en grundlæggende tilgang som et endnu ikke optimalt udnyttet potentiale for arbejdskraft og vækst.
Kvinder på Vej

Kandidatspeciale: Indvandrere er gode for eksporten

 
Kandidatspecialet undersøger sammenhængen mellem indvandring og den danske import, eksport og investeringsmuligheder i Danmark. Konklusionen er, at indvandrerne har en positiv effekt på disse forhold.
Aarhus Universitet
Næste 1 | 2 | 3