Work-live-stay Southern Denmark

Udgivet af: work-live-stay southern denmark november 2012
Foreningen work-live-stay har til formål at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

Baggrund og Formål:

Foreningen work-live-stay southern Denmark blev stiftet den 9. november 2012 af et bredt udsnit af både offentlige og private aktører i Syddanmark: ECCO, LEGO, Lodam Electronics, Offshore Center Danmark, Odense Congress Center, Væksthus Syddanmark, Workindenmark og Region Syddanmark samt kommunerne Esbjerg, Vejle, Sønderborg og Faaborg-Midtfyn. 

Foreningens hovedformål er:

 • at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed.
   

Målgruppen for foreningen er virksomheder, offentlige aktører, uddannelsesinstitutioner og andre som enten ansætter højtuddannede og specialister, eller som arbejder for at tiltrække og fastholde dem.

Medlemskab af foreningen er gratis. 

Indhold og aktiviteter:

På baggrund af en række analyser foretaget blandt både virksomheder, kommuner og expats er der identificeret tre hovedudfordringer.

Foreningen vil arbejde på at løse følgende udfordringer:

 • at synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder
 • at fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet
 • at forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til


I samarbejde med medlemmer af foreningen kan foreningens aktiviteter forventes primært at ligge inden for følgende tre områder:

 1. Udvikling af nye tiltag og implementering af bedste praksis: videndeling og udvikling af nye tiltag på tværs af geografi og brancher ex. lokale bosætningskoordinatorer
 2. Fælles rekruttering og branding: tiltrækning af højtuddannede via ex. fælles rekruttering samt via synliggørelse af attraktive karrieremuligheder og faglige miljøer over for borgere i Syddanmark samt arbejdstagere i resten af landet og i udlandet
 3. Udvikling af nye samarbejdsformer: via eksempelvis nye netværk samarbejdes om partnerjob og social integration samt afdækning af manglen på højtuddannede på tværs af geografi og brancher

Resultat og effekt

Resultater og erfaringer:

1) Udvikling af koncept for bosætningskoordinatorer – Hver kommune sin bosætningskoordinator

 • Marts 2013: etablering af ekspertgruppe til udvikling af konceptet. Gruppen består af en repræsentant fra Esbjerg Kommune, Trekantområdet Danmark, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og Udvikling Fyn samt sekretariatet for work-live-stay southern Denmark. Gruppen mødes ca. en gang om måneden.
 • 18. juni 2013: afholdelse af inspirationsseminar og workshop om bosætningskoordinator-initiativet for de syddanske kommuner 18. juni 2013 i Spinderihallerne i Vejle. Formål: at videndele og inddrage kommunerne aktivt i udviklingsarbejdet. 18 ud af 22 syddanske kommuner deltog.
 • Juni – oktober 2013: færdiggørelse af koncept. Udarbejdelse af manual for bosætningskoordinatorer.

 

2) Regionalfondsprojekt: Talent Attraction – Southern Denmark (01.07.13 – 31.12.14)

Med projekt Talent Attraction - Southern Denmark har work-live-stay southern denmark igangsat en regional indsats for tiltrækning af højtkvalificerede talenter.

Projektets formål er at øge tiltrækningen af dansk og international arbejdskraft med de rigtige kompetencer til Syddanmark, ved:

 • at synliggøre attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark over for talenter og arbejdstagere fra ind- og udland
 • at udvikle nye employer-place branding markedsføringsværktøjer, der kan anvendes i en professionel rekruttering af talenter
 • at skabe stærke samarbejder og partnerskaber på tværs af brancher, virksomheder og kommuner om regional og lokal employer-place branding og rekruttering
   

Partnere: Copenhagen Capacity, Væksthus Syddanmark, Offshore Center Danmark, Welfare Tech Region, Lean Energy Cluster, Faaborg-Midtfyn Kommune, Esbjerg Kommune, Sønderborg Kommune, Vejle Kommune, Workindenmark south

Deltagende virksomheder (august 2013) - bidrager bl.a. med viden, sparring og deltagelse i kampagner m.v.: Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet, Trekantområdet Danmark, Udvikling Fyn, Ecco Sko A/S, Semco Maritime A/S, Lodam Electronics A/S, Ramboll Oil & Gas, Danfoss A/S, TeleBilling A/S, Maersk Container Industry A/S, Kalb pr & kommunikation Aps, OJ Electronics A/S, Viking A/S, Linak A/S, Caverion A/S

Kick-off konference: 8. oktober, Spinderihallerne i Vejle

Brug værktøjet

Hvem har glæde af work-live-stay?
På arbejdsgiverside henvender work-live-stay sig til alle syddanske virksomheder, både private og offentlige, som beskæftiger eller forventer at skulle ansætte højtuddannet og/eller specialiseret arbejdskraft. Men også ministerier, foreninger, styrelser og lignende institutioner kan med fordel blive medlem af work-live-stay.

Som medlem kan man:

1. Være med til at pege på hvilke udfordringer, der skal løses, så det bliver lettere at rekruttere højtuddannet arbejdskraft.

2. Være med til at synliggøre de attraktive faglige miljøer der findes i Syddanmark. 

3. Få adgang til netværk og viden, der kan være med til at fastholde de dygtige
medarbejdere, f.eks. netværk om job til ægtefæller.

Hvordan bliver man medlem?
Det er gratis at være medlem af foreningen og tilmelding sker via hjemmesiden www.work-live-stay.dk. 

Kontakt

work-live-stay southern denmark
Direktør Merete Woltmann
Spinderihallerne
Spinderigade 11E
Studio B11
7100 Vejle
Tlf.: 29201038