Beskæftigelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Beskæftigelse.
 

Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse

 
I denne rapport kan du læse mere om, hvordan det går med integrationen på arbejdsmarkedet ud fra en række udvalgte indikatorer for flygtningegruppen.
Dansk Arbejdsgiverforening

Integration: Vejen til arbejdsmarkedet

 
KORA har produceret et magasin for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med viden om kommunernes indsats for at få flygtninge og indvandrere i job.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Det er svært for kommunerne at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik. Samtidig går 4 ud af 10 af de svageste ledige indvandrere rundt på passiv forsørgelse uden at blive sendt i aktivering.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Partnerskaber for lokale job og praktikpladser - Evaluering af Byg Op

 
Byg Op arbejder med at skabe lokale job- og uddannelsesåbninger til beboere fra udsatte boligområder i Århus i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Med de rigtige værktøjer kan en byggesag ikke bare løfte et boligområde gennem fysiske forandringer, den kan samtidig fungere som social løftestang. Og det giver rigtig god mening.
Det Boligsociale Fællessekretariat

Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser. En forskningskortlægning

 
I denne rapporter bliver der set på erfaringerne fra mønsterbryderindsatser i udlandet – i praksis primært USA.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked. Betydning af uddannelse og andre karakteristika

 
Rapporten undersøge hvor indvandrere og efterkommere befinder sig i stillingshierarkiet sammenlignet med etniske danskere.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

The Expat Study 2014

 
En undersøgelse af, hvordan højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft synes det er at leve og arbejde i Danmark, og hvad der skal til for at de bliver længere
Oxford Research

Det danske charter for mangfoldighed

 
Det danske charter for mangfoldighed udvikler og samler viden og redskaber til mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen. Charteret sætter fokus på værdien af medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer og styrker danske virksomheders evne til at gøre brug af alle ressourcer.
Foreningen Nydansker

Små skridt mod beskæftigelse

 
Job- og uddannelsesvejledninger i udsatte boligområder hjælper de ledige tættere på beskæftigelse. Det konkluderes i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Den bedste integration

 
Effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande
LG Insight

Den bedste integration - effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser

 
Rapporten præsenterer eksisterende viden og konkrete eksempler på effektive beskæftigelsesfaglige integrationsindsatser for etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande

Integration på arbejdsmarkedet 2014

 
Survey blandt ledere om integration på arbejdspladserne af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande af personer
Lederen

Projekt Mind Your Own Business

 
I Mind Your Own Business skabes der mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 11-18-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet, frivillige og med støtte fra drengenes skoler og klubber. Projektet er oprettet af Dansk Flygtningehjælp, og finansieret af Trygfonden. Denne rapport er en evaluering af dette projekt.
Als Research

Mangfoldighed i Arriva

 
Et magasin som repræsenterer forskellige medarbejdere i Arriva - og som illustrerer, hvor mangfoldig en arbejdsplads Arriva er. Med hensyn til forskelligheder i køn, alder, etnicitet, faglighed, kompetencer og religion mv.
Arriva Danmark A/S

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere - En oversigt over danske og internationale kvantitative studier

 
Oversigten, som sammenfatter danske og internationale effektmålinger af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser, inkluderer både indsatser specifikt målrettet nyankomne indvandrere, dvs. integrationsprogrammer og sprogundervisning, samt generelle indsatser i beskæftigelsessystemet, såsom løntilskud og virksomhedspraktik, hvor indvandrere kan indgå i målgruppen.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Fritidsjob for fremtiden

 
Rapporten indeholder erfaringerne fra en stor undersøgelse af sammenhængen mellem tidlig erhvervserfaring og senere uddannelse og beskæftigelse blandt alle danske unge født i 1990. Konklusionen er klar, den tidlige erhvervserfaring betaler sig.
Foreningen Nydansker

Samarbejde om beskæftigelse - mellem kommuner og boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder

 
Hvis ledigheden i udsatte boligområder skal ned, kræver det samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og kommuner. Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser hvordan.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Internationale eksporttalenter

 
En undersøgelse af forekomst og værdi af nydanskere i danske eksportvirksomheder
Foreningen Nydansker

Den danske au pair-ordning - en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hvad der motiverer henholdsvis værtsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag udspiller sig.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Slutevaluering af Etnisk Erhvervsfremme

 
En ekstern evaluering af Center for Etnisk Erhvervsfremme peger på en række best og next practices og anbefaler en videreførelse af Etnisk Erhvervsfremme efter 2013 i forhold til jobskabelse og iværksætteri blandt nydanskere.
Næste 1 | 2 | 3