By & bolig

På denne side finder du integrationsviden om temaet By & bolig.Find viden, værktøjer, og erfaringer om by og bolig på portalen, eksempelvis:

Beredskabet i Gellerup. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde

Over fire år er antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet som f.eks. vold, tyveri og indbrud faldet med 35 procent i Gellerup/Toveshøj. Et stærkt beredskab, et udbygget samarbejde mellem de lokale aktører og uformel kontakt mellem politi og unge er hovedårsagerne til, at Gellerup/Toveshøj er blevet et tryggere sted at bo.

Læs mere om denne Viden

Byer for alle for retten

”Byer for alle” er et integrationsprojekt, hvor der gennem et forsøg med offentlig-private partnerskaber omkring beskæftigelse og ungeindsats, søges skabt modeller for fremtidige integrationsindsatser.

Læs mere om dette Værktøj

100 idéer fra Kvarterløft og andre områdebaserede indsatser

Kvarterløft, Byer for Alle og Urban-projektet i Århus har haft succes med mange projekter. I bogen ses der på, hvordan erfaringerne fra disse projekter kan gøre nytte i kampen mod ghettoisering. Bogen indeholder 100 gode idéer til, hvordan en positiv udvikling i de udsatte boligområder kan fremmes.

Læs mere om denne Erfaring