Beskæftigelse på hjemmebane – Effektmåling af kommunale fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

For at øge beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder har en række kommuner igangsat en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenter placeres i boligområdet. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af disse indsatser.

Et gennemgående træk ved udsatte boligområder i Danmark er, at en relativt høj andel af beboerne er på offentlig forsørgelse. De senere år har fremskudte beskæftigelsesindsatser været et væsentligt modsvar på denne problematik. Mange kommuner har flyttet jobkonsulenterne ud i boligområderne, og regeringen har som led i ghettostrategien afsat 20 millioner af satspuljemidlerne i 2011 til fremskudte beskæftigelsesindsatser. Det er på denne baggrund, at CFBU har undersøgt effekten af fremskudte beskæftigelsesindsatser.

Der er 28 udsatte boligområder landet over, hvor kommunen i perioden 2007-2009 har haft en fremskudt beskæftigelsesindsats. Et fællestræk ved de fremskudte indsatser er, at det kommunale jobcenter har haft jobkonsulenter fast placeret i boligområdet.

CFBU har sammenlignet de 28 indsatsområder med 60 sammenlignelige kontrolområder. Sammenligningen mellem de to grupper af boligområder foretages i to analyser:

  • På områdeniveau, hvor effekten af de fremskudte indsatser aflæses i andelen af beboere på offentlig forsørgelse.
  • I en forløbsanalyse, som undersøger udviklingen for den specifikke gruppe af beboere, der var på offentlig forsørgelse ved de fremskudte beskæftigelsesindsatses start i 2007.