Bo sammen eller spredt? Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning

Udgivet af: Statens Byggeforskningsinstitut januar 2006
Rapporten undersøger årsagerne til de etniske minoriteters valg af bolig og geografisk placering. Rapporten konkluderer, at det at bo tæt på familie og venner og i vis grad landsmænd er vigtigt især for de sidst indvandrede og mindst integrerede, men at mange af de etniske minoriteter forlader områderne i takt med, at de integreres.

Materialet er en undersøgelse foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut i forbindelse med forskningsprojektet Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse (SLIB), som er en del af regeringens strategiske velfærdsforskningsprogram.

Materialet undersøger etniske minoriteters motiver for bosætning – specielt hvorfor de flytter til almene boligområder og til boligområder med en stor andel etniske minoriteter, og hvorfor de flytter ind til de store byer. Undersøgelsen viser, at for mange etniske minoriteter er det vigtigt at bo tæt ved familie og venner og i en vis udstrækning landsmænd, og at det især gælder for de sidst indvandrede og mindre integrerede. Men undersøgelsen viser også, at mange af de etniske minoriteter forlader de multietniske boligområder i takt med, at de integreres i samfundet.

Materialet henvender sig til politikere, kommunale medarbejdere, boligorganisationer og beboerforeninger samt andre med interesse for udsatte boligområder. Materialet kan bruges til at sige noget om etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning.

Kontakt

Statens Byggeforskningsinstitut