Boligsociale lektiecaféer - En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder.

Uddannelse er en af de vigtigste veje til at bryde den sociale arv. Boligsociale lektiecaféer arbejder for, at flere tager en ungdomsuddannelse, og har samtidig fokus på de problemstillinger og udfordringer, som præger mange børn og unge i udsatte områder.

En betydelig del af de unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og matematik. Mange kommer fra ressourcesvage familier, som ikke kan støtte dem i lektielæsning og uddannelsesvalg. Lektiecaféerne tilbyder hjælp til lektielæsning og har fokus på motivation, lysten til at lære og til at være sammen med andre. 

Formålet med denne undersøgelse er at evaluere indsatsen af boligsociale lektiecaféer og gennem gode eksempler formulere anbefalinger til det videre arbejde med lektiehjælp målrettet børn og unge i de udsatte boligområder.

Undersøgelsen er baseret på statistiske oplysninger om skole- og uddannelse blandt børn og unge i udsatte områder samt et mere detaljeret casestudie af udvalgte boligsociale lektiecaféer.