Boligsociale sundhedsindsatser - Baggrund og kortlægning af sundhedsfremmende indsatser i udsatte boligområder

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2013
Fedme, alkoholmisbrug og kroniske sygdomme er markante problemer i de udsatte boligområder. Derfor har der siden 2006 været sundhedsindsatser målrettet de udsatte beboere. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har kortlagt indsatserne og opsamlet erfaringerne.

Mange udsatte boligområder har behov for en sundhedsindsats og derfor arbejder 2/3 af de boligsociale helhedsplaner med at fremme sundheden blandt beboerne. Denne undersøgelse kortlægger indsatserne, belyser gode eksempler og samler de generelle erfaringer på området.

Uundersøgelsen beskriver en række konkrete sundhedsindsatser, der bl.a. illustrerer, hvordan man rekrutterer til sundhedsindsatser, arbejder med etniske minoriteter samt fordele og ulemper ved egenbetaling. Endvidere gives en oversigt over boligsociale sundhedsindsatser med korte beskrivelser og telefonnumre til projekterne.

Undersøgelsen ”Boligsociale sundhedsindsatser” kan med fordel læses af medarbejdere ved helhedsplaner og kommuner, der skal opstarte en sundhedsindsats i et udsat boligområde.