Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetprojekter i udsatte boligområder.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling august 2012
Projekt Brandkadet er et rollemodelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har indsamlet erfaringer fra fem igangværende brandkadetprojekter.

I denne vidensindsamling kan du læse, hvad projekt brandkadet handler om, og hvilke erfaringer og resultater der kan udledes af igangværende projekter i en række udsatte  boligområder i Greve, København, Roskilde, Slagelse og Fredensborg kommuner.

Vidensindsamlingen bygger på 14 interviews med de ansvarlige brand­mænd og kommunale medarbejdere om bl.a. metoder, målgrupper og organisering.

De foreløbige erfaringer med dette nytænkende rollemodelsprojekt er overvejende positive. Projekterne har alle en høj gennemførelsesprocent, og i projekterne mærker man en stigende interesse blandt unge i de udsatte boligområder for at blive optaget i projektet.