Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

Udgivet af: Als Research september 2015
Denne kortlægningsrapport belyser omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder. Kortlægningen er foretaget for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rapporten viser bl.a. at chikane og problemskabende adfærd er mere udbredt i særligt udsatte boligområder end i andre boligområder.

I september 2015 offentliggjorde Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kortlægningsrapporten om chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder. Undersøgelsens formål var at afdække, om beboerne i disse områder oftere oplevede at være udsat for chikane og problemskabende adfærd end beboere i andre almene boligområder. Rapportens resultater er baseret på en kvantitativ survey med over 2000 besvarelser samt supplerende registre data fra boligorganisationer, politi og kommuner samt Danmarks Statistik. Derudover  114 kvalitative interview, dels blandt beboere, dels blandt boligorganisationer og myndigheder. Rapporten viser, at størstedelen af beboerne i almen boligområder hverken har oplevet chikane, trusler, vold eller andre former for alvorlig problemskabende adfærd. Overordnet set viser undersøgelsen dog, at chikane og forskellige former for problemskabende adfærd er væsentligt mere udbredt i de særligt udsatte end i de andre almene boligområder.