De unge væk fra gaden - Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde i udsatte boligområder.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling november 2011
Ungdomskriminalitet, uro, hærværk og utryghed er gennemgående problematikker i en række af landets udsatte boligområder. Der arbejdes derfor i en stor del af de sociale helhedsplaner med at nedbringe kriminalitet blandt unge beboere. Men hvad er det, der virker?

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har undersøgt metoderne, der anvendes i tre forskellige projekter for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, som alle viser foreløbige gode resultater.

Det drejer sig om et værested i Askerød, væresteder og et lommepengeprojekt i Sønderborg og om job- og uddannelsesvejledningen på Indre Nørrebro.

Fælles for projekterne er, at man tilbyder de unge et alternativ til gadelivet. Tilgangen til de unge er respektfuld og anerkendende; de unge skal kunne mærke, at de voksne vil og kan rumme dem.

Vurderingen af aktiviteternes resultater er både baseret på registerdata og på projekternes egne opgørelser og analyser. CFBU har desuden foretaget en række interviews med projektledere- og medarbejdere og med målgruppen dels for at vurdere resultaterne af aktiviteterne og dels for at få et indblik i de anvendte metoder.