Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder

Udgivet af: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune september 2014
Vi kender i dag til en lang række sammenhænge mellem det fysiske og sociale miljø. Men der har manglet evidens for de sammenhænge i udsatte by- og boligområder. For fremadrettet at kunne arbejde evidensbaseret med fysiske indsatser i udsatte områder, må vi først fastslå, hvordan forskellige typer af fysiske forandringer påvirker det sociale miljø.

I arbejdet med udsatte by- og boligområder har fysiske indsatser de seneste år vundet indpas som instrumenter til at nå sociale målsætninger ud fra en grundtanke om, at det fysiske miljø er med til at forme menneskers adfærd, stedtilknytning, sociale relationer, livskvalitet og aktivitetsniveau.

Vi kender i dag til en lang række sammenhænge mellem det fysiske og sociale miljø. Men der har manglet evidens for de sammenhænge i udsatte by- og boligområder.
For fremadrettet at kunne arbejde evidensbaseret med fysiske indsatser i udsatte områder, må vi først fastslå, hvordan forskellige typer af fysiske forandringer påvirker det sociale miljø.

Kan der eksempelvis påvises sammenhænge mellem forandringer i arkitektur og bystrukturer og individets livskvalitet, samfundsengagement og indtægtsniveau? Og er der evidens for, at fysiske forandringer kan ændre et områdes sociale status og medføre løft i uddannelsesniveau, sundhedsniveau og i antallet af mennesker i arbejde?

De spørgsmål har denne undersøgelse sat sig for at besvare.

Undersøgelsen er gennemført af Københavns Kommune og Akademisk Arkitektforening.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Uffe Andreasen
Njalsgade 13
Tlf.: 33663366