Fokus på Sårbare Familier

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling januar 2015
Der er en særlig risiko for mere end hver tredje af de unge under 18 i udsatte boligområder for at komme ind i en negativ spiral, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). En af løsningerne er indsatser, der fokuserer på de udsatte familier.

35 pct. af de unge under 18 i udsatte boligområder er i særlig risiko for at komme ind i en dårlig spiral, hvor tallet på landsplan blot er 5 pct. Det viser en undersøgelse fra CFBU. 

I en del udsatte boligområder arbejder man derfor med særlige indsatser målrettet sårbare familier. Det modvirker at børnene kommer ind i en negativ udvikling, og forebygger på længere sigt problemer i de udsatte boligområder. Indsatserne kan være meget forskellige.

De fem risikofaktorer for at komme ind i en negativ spiral er: 1) at mor ikke bor i kernefamilie, 2) at mor er dømt for kriminalitet, 3) at mor er på kontanthjælp eller pension 4) at mor ingen uddannelse har eller kun har færdiggjort grundskolen samt 5) mors boligforhold. Jo flere risikofaktorer et barn har, desto større sandsynlighed er der for, at barnet vil komme ind i en negativ udvikling. Et barn eller en ung betegnes som værende i negativ udvikling, når 3 af ovennævnte 5 risikofaktorer er opfyldt. Barnet eller den unge er så i særlig risiko for at blive anbragt eller har behov for forebyggende foranstaltninger, så som aflastningsophold, fast kontaktperson, personlig rådgiver m.v.

Rapporten fra CFBU kortlægger forældreindsatser i de boligsociale helhedsplaner, og ledsages af håndbogen "Boligsociale indsatser for udsatte familier", som giver en række anbefalinger til arbejdet med at styrke forældrene og hjælpe dem til bedre trivsel.