Fra udsat boligområde til hel bydel

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration november 2008
De udsatte boligområder er præget af fattigdom, stor ledighed og udelukkelse fra det omkringliggende samfund. Områderne er desuden præget af omfattende sociale problemer og en betydelig overvægt af etniske minoriteter. Men de udsatte områder har også potentialer for forandring og samfundsmæssigt tilskud.

Som led i implementeringen af Strategi mod ghettoisering nedsatte den tidligere regeringen en programbestyrelse for perioden 2004–2008 for at skabe konstruktive rammer for en dialog mellem alle aktører og gennemføre strategiens konkrete initiativer.

Materialet er Programbestyrelsens afsluttende rapport. Rapporten konkluderer, at udfordringen i de udsatte boligområder kun løses gennem omfattende og radikale forandringer. Det kræver en langsigtet og målrettet indsats, der må strække sig over mange år. For at opnå varige og markante resultater bør de udsatte boligområder via denne langsigtede indsats omskabes til steder, kvarterer og hele bydele, hvor der ikke bare er boliger og kun én slags boliger, men hvor der også er erhverv, kultur, fritidsaktiviteter og uddannelse og et varieret udbud af forskellige boligformer. Målet for indsatsen bør derfor være at skabe bydele i social balance og at gøre boligområderne til levende og integrerede dele af den omgivende by, uden at mangfoldigheden går tabt. Indsatsen skal bæres videre i et sammenhængende program.

Rapporten indeholder en beskrivelse af programbestyrelsens aktiviteter og kommer med anbefalinger til henholdsvis regeringen, kommunerne og boligorganisationer.

Endvidere giver rapporten en statusoversigt over situationen i de udsatte boligområder, ligesom mulighederne for at iværksætte forandring, der skal bidrage til at vende udviklingen og sikre social balance i de udsatte boligområder i fremtiden, analyseres. Rapporten henvender sig til politikere, kommunale medarbejdere og boligorganisationer. Rapporten beskriver situationen i de udsatte boligområder og kommer med anbefalinger til det fremtidige arbejde i de udsatte boligområder.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration