Frivillige i det boligsociale arbejde

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2012
Lektiecaféer, ungdomsklubber, fastelavns- og julefester måtte aflyses, hvis ikke det var for de frivillige. Syv ud af ti boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder ville ikke være blevet til noget, hvis ikke de frivillige lagde de nødvendige arbejdstimer.

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har kortlagt omfanget af frivilligt arbejde i helhedsplanerne. Kortlægningen viser bl.a., at:

  • I 2011 bidrog de frivillige til i alt 1.621 aktiviteter i udsatte boligområderne
  • 1.187 af disse ikke var blevet til noget uden de frivillige - svarende til 73 procent
  • Der i 2011 var 4.659 personer, der udførte frivilligt socialt arbejde i udsatte boligområder (i forbindelse med de boligsociale helhedsplaner)


I undersøgelsen er der foretaget casestudier af frivilligindsatsen i otte udsatte boligområder. Her kan det bl.a. konkluderes, at den frivillige indsats skaber fællesskaber blandt og på tværs af forskellige beboergrupper og kan bidrage til at modvirke nogle af de spændinger, der kan opstå i de udsatte boligområder.