Politiets Tryghedsindeks 2014

Udgivet af: Rigspolitiet marts 2015
Politiets Tryghedsindeks er en måling af trygheden i: 1) De særligt udsatte boligområder i Danmark, 2) de fem største byer i Danmark, 3) de 12 politikredse i Danmark, 4) hele Danmark

Rigspolitiet kan for anden gang præsentere Politiets Tryghedsindeks, der måler borgernes tryghed og deres tillid til politiet i de 29 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og på landsplan. De særligt udsatte boligområder udpeges hvert år af politikredsene på baggrund af en politifaglig vurdering af hvilke områder, der i den enkelte politikreds er mest belastede af kriminalitet.

Tryghedsindekset belyser borgernes tryghed i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i nabolaget. Undersøgelser af borgernes tryghed er vigtige, når politiet skal målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser, specielt i de særligt udsatte boligområder. Da disse områder er forskellige og har forskellige udfordringer, er tilgangen til løsninger og indsatser også forskellig på tværs af landet.

Rigspolitiets undersøgelse af borgernes tryghed er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med mere end 12.000 besvarelser, der er foretaget fra juni til september 2014, samt politiets register over anmeldelser fra perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. I politiet er der tidligere alene anvendt opgørelser over anmeldelser af kriminalitet som en indikator på borgernes tryghed. Der kan dog ikke nødvendigvis sættes lighedstegn mellem udviklingen i antallet af anmeldelser og niveauet af borgernes tryghed. En mere nuanceret måde at måle tryghed på er at supplere opgørelser over antallet af anmeldelser med en spørgeskemabaseret måling af borgernes oplevelse af tryghed. På den måde giver Tryghedsindekset et mere dækkende billede af borgernes tryghed.

Kontakt

Rigspolitiet