Gadeplan - Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling oktober 2012
17 af de mest udsatte boligområder igangsatte i 2010 gadeplansindsatser målrettet unge i den kriminelle risikozone. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har midtvejsevalueret indsatserne, som bl.a. viser, at de unge er stærkt motiverede for at få et fritidsjob og får dermed et alternativ til en gadeorienteret tilværelse.

I 2010 fik 12 kommuner landet over bevilliget 130 mio. kr. fra satspuljen til at gennemføre gadeplansindsatser i 17 udsatte boligområder.

Alle områderne har et højt kriminalitetsniveau, mange beboere uden for arbejdsmarkedet og mange børn og unge.   

Målet med de helhedsorienterede gadeplansindsatser er at forebygge og nedbringe ungdomskriminaliteten samt øge trygheden i disse områder. Aktiviteterne er dels målrettet unge i den kriminelle risikozone, dels en mindre gruppe af unge, der allerede har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet.

Midtvejsevalueringen har til formål, at præsentere foreløbige resultater og erfaringer, give et billede af de forskellige tilgange til gadeplansarbejdet, der praktiseres under puljen samt komme med anbefalinger til en fortsat styrkelse af indsatsen.  

Slutevalueringen af indsatsen vil blive foretaget i 2014.