Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling januar 2012
Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Det indikerer en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), hvor sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder analyseres

Blot 24 procent af de unge i udsatte boligområder har et fritidsjob, hvilket er halvt så mange som på landsplan. Og det er et problem, fordi fritidsjob har væsentlig betydning for de unges uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens senere i livet

Undersøgelsen er en forløbsundersøgelse, som bygger på registerdata fra Danmarks Statistik. Her sammenlignes udviklingen for unge med og uden fritidsjob, og de to grupper følges fra de var 15 år i 2005 og fire år frem. Her viser det sig bl.a. at fritidsjob er særligt gavnligt for unge med svag social baggrund.

Derudover er der i undersøgelsen foretage interviews med unge og projektmedarbejderne, og her viser undersøgelsen, at de unge gennem fritidsjobbet får styrket deres kompetencer og motivation i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.