Hotspot – Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje.

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af det tidligere Integrationsministerium foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af det tidligere Integrationsministeriums pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen).

Det tidligere Integrationsministerium bevilligede i 2010 30,5 mio. kr. til pilotforsøg med hotspotprojekter i udsatte boligområder.

Midlerne er blevet fordelt til otte projekter i boligområder, der alle har kriminalitets- og tryghedsproblemer samt en høj andel af nydanske beboere. Midlerne er blevet fordelt til projekter i henholdsvis Brøndby, Kolding, København (to projekter), Skanderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus kommune.

Nærværende rapport indeholder en nulpunktsmåling af det aktuelle kriminalitets- og tryghedsniveau i hotspotområderne, forandringsteorier og dokumentationsplaner for samtlige af puljens hotspotområder, samt et forslag til et design for evalueringen af hotspotprojekterne.