Hotspot - Måling af kriminalitet og tryghed

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af Integrationsministeriet foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af Integrationsministeriets pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen)

Målingen fungerer som en nulpunktsmåling, der muliggør, at man på et senere tidspunkt kan måle effekten af indsatsen.  

I målingen undersøges en række parametre, der dels siger noget om kriminaliteten i hotspotområdet og omfanget af kriminelle beboere, dels noget om omfanget af utryghedsskabende hændelser.  

Hvad måler vi?

  • Antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet i hotspotområderne.
  • Antallet af sigtelser og sigtede personer bosat i hotspotområderne.
  • Antallet af udrykninger fra brandvæsnet i hotspotområderne.
  • Omfanget af hærværk, beboerklager og utryghedsskabende hændelser i hotspotområderne.

Udover nulpunktsmålingen har CFBU udarbejdet forandringsteorier og dokumentationsplaner for alle hotspotprojekterne.

Forandringsteorierne skal være med til at give en dybere forståelse af sammenhængen mellem hotspotprojekternes aktiviteter og effekterne.

Samtidig synliggør forandringsteorierne de resultater, der skabes undervejs i projektperioden.  

Med forandringsteorien sættes der fokus på sammenhænge mellem de enkelte aktiviteter og de ønskede resultater, og det klarlægges, hvilke trin der skal tages i processen for at nå til de endelige mål.

Til forandringsteorien knyttes en dokumentationsplan, som er en plan over hvilken dokumentation af resultater de enkelte projekter løbende skal indsamle og indsende til evaluator.

Dette skal gøre det muligt løbende at følge fremdriften i projekterne og at opnå en dybere indsigt i aktiviteterne.