Informationsstrømme - Erfaringer fra tre udsatte boligområder i Aarhus

Udgivet af: Det Boligsociale Fællessekretariat marts 2011
Der kan være stor forskel på, hvordan og gennem hvilke medier beboere modtager informationer om deres boliger. På samme måde kan der være stor forskel på, hvordan medieomtale påvirker resten af samfundets syn på et boligområde. Rapporten fokuserer på begge dele. Forfatterne zoomer tæt på udvekslingen af medieinformationer ind og ud af tre forskellige boligområder i Aarhus

Mange udsatte boligområder slås med et dårligt omdømme. Det negative image er en tung last for disse boligområder og udgør en klar udfordring i forhold til at kunne tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere. Derfor er imagearbejde i og omkring boligområderne et vigtigt indsatsområde, hvis boligområderne skal udvikles.

Denne rapport tager temperaturen på omtalen af tre boligområder i Aarhus og giver gennem interviews med områdernes beboere og analyser af medieomtalen et bud på, hvordan gode historier bedre kan formidles til et områdes beboere – men også videreformidles til det omkringliggende samfund.

Rapporten tegner et klart billede af, at beboerne i områderne tilegner sig nyhedshistorier og information om deres boligområde gennem personlige relationer og mundtlig kommunikation. Det fortæller os, at der er en stor, men vigtig, udfordring for især de skrevne medier, når disse vil række ud til beboerne i de udsatte boligområder.

Vores indsamling af viden i foråret-sommeren 2010 viser, at det bestemt er muligt at komme i pressen med positive historier fra udsatte boligområder som Gellerupparken, Toveshøj eller Trigeparken. En analyse af medieomtalen af de tre områder viser, at medierne behandler ganske mange og forskellige temaer – og ikke kun kriminalitet, vold og hærværk. Dette vil sandsynligvis være overraskende for mange. Læseren af denne rapport bør dog være opmærksom på, at analysen er et øjebliksbillede taget i første halvdel af 2010 – et billede, som måske havde set anderledes ud, hvis analysen var foretaget et halvt år senere efter en bred offentlig debat om ghettoer.

Selv om der er store forskelle medierne imellem, vidner vores undersøgelse dog under alle omstændigheder om, at det giver mening at arbejde systematisk med en positiv imageindsats. På baggrund af undersøgelsen skitseres en række anbefalinger til fremtidige imageindsatser:

  • Kommunikationen internt i boligområderne bør så vidt muligt gøres direkte, og der synes at være et stort potentiale i den mundtlige kommunikation.
  • Vælger man at gøre brug af formaliserede medie- og informationskanaler i sin imageindsats, bør man spille på flere forskellige medier, da de i varierende grad henvender sig til forskellige beboergrupper.
  • Beboerblade og borgerportaler rummer potentialer – men skal de udnyttes fuldt ud, er der brug for modernisering, nytænkning og måske nye samarbejdsformer.
  • I forhold til det imagearbejde, der rettes mod borgere udenfor de udsatte boligområder, er der basis for en offensiv mediestrategi med en massiv satsning på at formidle de positive historier fra boligområderne via en bred vifte af medier.

Kontakt

Det Boligsociale Fællessekretariat
Gorm Olesen
Saralyst Allé 55
8000 Aarhus C
Tlf.: 24409634