Iværksætteri i udsatte boligområder

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration november 2008
Rapporten beskriver fire områders forskellige kommunale iværksætterstrategier. Der fremsættes en række anbefalinger til, hvad der kan gøres for at styrke iværksættermiljøerne, samarbejdet mellem de kommunale myndigheder og (potentielle) iværksættere og ikke mindst, hvad der kan gøres for at balancere mellem beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik.

Materialet er en del af SLIB-projektet: Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse, der er blevet gennemført i samarbejde mellem RUC og SBI, og som er finansieret af regeringens strategiske velfærdsforskningsprogram.

Materialet har fokus på om iværksætterpraksis og iværksætterpolitik i følgende områder: Gellerupparken (Århus), Vollsmose (Odense), Mjølnerparken (Nørrebro, København) samt Tåstrupgård (Høje Tåstrup). Det fremgår bl.a. af rapporten, at iværksætteraktiviteten er større blandt indvandrere end blandt danskere, at holdningen til at etablere sig som selvstændig er mere positiv blandt indvandrere end blandt danskere, og at der er behov for et smidigt mellemled mellem det offentlige og etniske entreprenører, hvis der skal skabes beskæftigelse i de udsatte boligområder. Ifølge rapporten er hovedopgaven for det offentlige i forhold til etnisk iværksætteri at skabe bedre forudsætninger og betingelser for at opstart og drift af indvandreres virksomheder forløber så gnidningsløst som muligt. Dette skal bl.a. ske gennem ovennævnte mellemled, som forudsættes at have et grundigt kendskab til det etniske iværksættermiljø. Materialet konkluderer, at kommunernes iværksætterpolitik skal afstemmes efter områdernes socioøkonomiske og demografiske profil og karakteren af social kapital.


Materialet henvender sig til kommunale aktører på beskæftigelsesområdet samt andre aktører med interesse for iværksætteri og beskæftigelse. Materialet kan bruges som inspiration til, hvordan kommunale iværksætterstrategier kan udformes og det giver et godt indblik i, hvordan iværksætteri kan bruges i beskæftigelsespolitikken.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration