Kommunerne på banen

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2015
Et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder. Boligselskaberne sidder med lokalkendskabet til beboerne og boligområdet, mens det kommunale system kan være indgangen til f.eks. uddannelse og beskæftigelse for beboerne. Alligevel er samarbejdet mellem kommune og boligselskaber ofte udfordrende.

Forskellige organisationskulturer, manglende prioritering af samarbejdet og kommunale vanskeligheder ved at målrette generelle velfærdsopgaver mod en bestemt gruppe borgere, er nogle af udfordringerne, som beskrives i rapporten.

 Heldigvis er der også mange kommuner og boligorganisationer, der har knækket koden og fået et godt og tillidsfuldt samarbejde op at stå. CFBU’s rapport har undersøgt fem kommuner, der på hver deres måde har fået samarbejdet og de boligsociale indsatser til at fungere.

Erfaringerne fra de fem kommuner er i rapporten omsat til en række anbefalinger, der kan styrke samarbejdet i andre kommuner. Det handler her bl.a. om at bruge den fornødne tid på at opbygge tillid mellem kommune, boligorganisation og helhedsplansmedarbejdere gennem en åben dialog om styrker, svagheder og rammebetingelser for ens arbejde. Og ikke mindst at dialogen opretholdes ved at etablere tværfaglige mødefora, hvor de forskellige parter mødes på fast basis.

Det skaber grobund for et fleksibelt og respektfuldt samarbejde, hvor parterne optræder loyalt overfor hinanden og er bevidste om, at de har brug for hinanden for at løse de udsatte boligområders udfordringer.