Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling november 2011
I nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark er kriminalitet blandt unge et tungtvejende problem, som skaber utryghed og er med til at isolere områderne fra det omkringliggende samfund. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger effekten af de boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.

I nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark er kriminalitet blandt unge et tungtvejende problem, som skaber utryghed og er med til at isolere områderne fra det omkringliggende samfund. Kriminaliteten blandt beboere i udsatte boligområder er højere end i resten af landet, de kriminelle bliver dømt hårdere straffe, og de begynder deres kriminelle løbebane i en tidligere alder end andre steder i landet.  

Formålet med denne undersøgelse er at afdække, hvorvidt de boligsociale helhedsplaner der arbejder målrettet med gruppen af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge har en positiv effekt på omfanget af kriminelle unge mellem 15-25 år i udsatte boligområder.