Mindre Kriminalitet i Udsatte Boligområder

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2010
Den såkaldte borgervendte kriminalitet ligger i 20 af de 90 mest udsatte boligområder over landsgennemsnittet. Det skaber utryghed for beboerne og et dårligt omdømme for boligområderne. Men i Gellerup/Toveshøj ved Aarhus har et samarbejde mellem politi, kommune og civilsamfund mindsket antallet af anmeldelser og borgervendt kriminalitet med 35 % siden 2007.

De fleste danskere ser politiet som en venligtsindet forbundsfælle, der bekæmper kriminelle og opretholder ro og orden. Mange indvandrere kommer fra samfund, hvor en korrupt og brutal politistyrke skaber rædsel i befolkningen. Det er helt afgørende, at borgere med indvandrerbaggrund opnår tillid og tryghed over for politiet, hvis de skal tage ejerskab og ansvar for deres boligområde.

Baggrunden for denne udgivelse er en succeshistorie, der forhåbentlig kan være inspiration og værktøjskasse for boligområder, der plages af kriminalitet blandt de unge. Netop tilstedeværelsen af et tillidsskabende nærpoliti kombineret med et tæt, forebyggende samarbejde mellem kommune, sociale medarbejdere og borgere i området har dramatisk reduceret både almen uro og egentlig kriminalitet i Gellerup/ Toveshøj.

Et handlekraftigt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og personer med kontakt til unge i den kriminelle risikozone er kernen i en kriminalpræventiv indsats. Det kræver beslutningsdygtighed hos samarbejdets deltagere og fri udveksling af viden om den reelle og potentielle kriminalitet i boligområdet. Samtidig er det nødvendigt med involvering af områdets foreninger, institutioner, erhvervsliv m.fl., der bidrager med viden og opbakning fra beboerne.

I Gellerup/Toveshøj består samarbejdet af seks elementer; beredskabet, samvirket, hurtig handling, forebyggelse og tillid og fortrolighed.

Erfaringerne fra Gellerup/Toveshøj kan være en inspiration for andre boligområder, der ønsker at mindske kriminaliteten. Center for Boligsocial Udvikling har opstillet otte anbefalinger til en kriminalpræventiv strategi, som du finder i "Mindre Kriminalitet i Udsatte Boligområder".