Det Boligsociale Monitoreringssystem

Udgivet af: Aarhus Kommune i samarbejde med boligselskaberne i 5. Kreds (Aarhus) juni 2013
Aarhus Kommune og boligselskaberne i 5. Kreds har i samarbejde udviklet et boligsocialt monitoreringssystem (BoSocData). Systemet er et strategisk værktøj, der bliver brugt til planlægning af indsatser i udsatte boligområder.

Det boligsociale monitoreringssystem, forkortet som BoSocData, er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og boligselskaberne i 5. Kreds (Aarhus) om monitorering af udsatte boligområder.  BoSocData kan karakteriseres som strategisk planlægningsværktøj på boligområdeniveau.

BoSocData er et ledelsesinformationssystem, der følger udviklingen i de forskellige boligområder i Aarhus. Monitoreringens formål er at vurdere boligområdernes grad af udsathed. Dette giver mulighed for, at man rettidigt kan igangsætte en boligsocial indsats i de områder, der behøver det. Der er dermed tale om handlingsorienterede vurderinger.  Systemet giver yderligere kommunen mulighed for at kunne prioritere imellem områderne. Med andre ord kan indsatsen i boligområderne afstemmes med de aktuelle behov.

Indikatorerne i BoSocData er baseret på data på cpr-niveau og kobles til individernes bosted, således data kan aggregeres til boligområdeniveau. Systemet udvikles løbende, herunder i forhold til nye indikatorer. Pt. indeholder systemet følgende indikatorer:

 • Voksne udenfor arbejdsmarkedet
 • Børn og unge under 18 år
 • Kriminalitetssigtede unge
 • Børn og unge med sociale underretninger
 • Børn og unge med dag/døgnforanstaltninger
 • Børn og unge udenfor fritidstilbud
 • Børn med økonomisk friplafs i daginstitution/SFO
 • Børn der pendler til skole
 • Beboere der ikke er aktive bibliotekslånere
 • Beboere med ikke-vestlig baggrund
 • Hærværk og indbrud/forsøg på indbrud
 • Udsættelser
 • Fraflyttede husstande
 • Ungdomsuddannelse: 24-årige der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Ungdomsuddannelse: Unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet grundskole

Indikatorer på vej ind i systemet i 2012-2013:

 • Helbredsbetinget overførselsindkomst
 • Anmeldelser af kriminalitet
 • Kriminalitetssigtede over 18 år
 • Domme
 • Skolefravær
 • Børn BMI
 • Sprogkompetencer
 • Indkomst
 • Udrykninger fra brandvæsenet
 • Systemet er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus kommune og Boligorganisationerne i Aarhus (Det Boligsociale Fællessekretariat).

På sigt er det hensigten, at BoSocData foruden at fungere som monitoreringssystem i højere grad skal danne datagrundlag for at udforske virkningerne af boligsociale indsatser, herunder gennemførelsen af indsatsevalueringen.

Resultat og effekt

Datasystemet bidrager til at målrette og prioritere indsatserne i de udsatte boligområder.

BoSocData har desuden medvirket til et øget fokus på sammenhængen mellem problemfelt, indsats og effekt.

Brug værktøjet

Det er vigtigt at afdække og sikre det rette datagrundlag, herunder udvælgelse af indikatorer mv.

Kontakt

Aarhus Kommune i samarbejde med boligselskaberne i 5. Kreds (Aarhus)
Mikkel Schiørring