Problemorienteret politiarbejde - Kortlægning og effektmåling af problemorienterede politiindsatser i udsatte boligområder.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling januar 2012
Problemorienteret politiarbejde er en kriminalpræventiv fremgangsmåde, som politiet anvender i flere af landets udsatte boligområder. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) undersøger resultaterne af et lokalt forankret samarbejde mellem politi og boligområde.

Mange udsatte boligområder har en række problemer med unge i den kriminelle risikozone, som ofte ikke kan løses med en almindelig politiindsats. Derfor har problemorienteret politiarbejde (POA) vundet stigende indpas, viser undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), der har kortlagt og effektmålt POA-indsatserne i Danmark.

CFBU's undersøgelse kortlægges det om 32 udsatte boligområder med POA-indsatser har lavere anmeldelsesrater for borgervendt kriminalitet (bl.a. vold, røveri og hærværk) end 33 udsatte boligområder uden en POA-indsats.

Derudover har CFBU som del af undersøgelsen foretaget særskilte casestudier af vellykkede POA-indsatser. En af dem er Kløver/Hvedemarken i Sønderborg, hvor POA er blevet anvendt overfor en gruppe utryghedsskabende drenge.