Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik – strategier og erfaringer fra udsatte byområder

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrer og Integration november 2008
Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik handler om strategier og praksis i beskæftigelsespolitikken i fire udsatte byområder: København (Mjølnerparken), Odense (Vollsmose), Århus (Gellerup) og Høje Taastrup (Tåstrupgård).

Materialet er en bog, der udspringer fra forskningsprojektet Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse (SLIB), som var en del af den daværende regerings strategiske velfærdsforskningsprogram. Bogens analyser bygger på registerdata om, hvem der fastholdes på kontanthjælp, surveydata om beboernes oplevelser af aktiveringspolitikken samt kvalitative casestudier af metoder og organisering af beskæftigelsespolitikken i de fire områder. Bogens grundlæggende perspektiv er, at bæredygtig beskæftigelsespolitik handler om fælles ressourcemobilisering blandt arbejdsløse, jobkonsulenter og ikke mindst arbejdsmarkedets efterspørgselsside. Det, der virker i forhold til marginaliserede grupper, er et højt fagligt niveau og en kontinuitet i indsatsen, adgang til konkrete jobs, og facilitering og empowerment af de arbejdsløse. Bogen slutter med en række anbefalinger til beskæftigelses-, uddannelses- og integrationspolitik i udsatte byområder.

Bogen henvender sig til kommunernes integrations- og beskæftigelseskonsulenter samt andre, der arbejder med lediges integration på arbejdsmarkedet. Bogen ser på, hvordan menneskelige og institutionelle ressourcer bedst muligt mobiliseres for at fremme en bæredygtig beskæftigelsespolitik. Endvidere indeholder de indsatser, der er beskrevet i bogen en række innovative elementer, der også vil kunne gøre nytte i resten af landets udsatte boligområder.

Bogen kan rekvireres via Roskilde Universitetsforlag.

www.samfundslitteratur.dk

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrer og Integration