Tryghedsindeks 2015

Udgivet af: Rigspolitiet december 2015
Politiets Tryghedsindeks er en måling af trygheden i: 1) De særligt udsatte boligområder i Danmark, 2) de fem største byer i Danmark, 3) de 12 politikredse i Danmark, 4) hele Danmark

Rigspolitiet kan for tredje gang præsentere Politiets Tryghedsindeks, der måler borgernes tryghed og deres tillid til politiet i de 26 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og på landsplan. De særligt udsatte boligområder udpeges hvert år af politikredsene på baggrund af en politifaglig vurdering af hvilke områder, der i den enkelte politikreds er mest belastede af kriminalitet.

Tryghedsindekset belyser borgernes tryghed i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i nabolaget. Undersøgelser af borgernes tryghed er et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. Det gælder særligt i forhold til valg og tilpasning af indsatser i de særligt udsatte boligområder på tværs af landet, da både områderne og udfordringerne er forskellige.

Rigspolitiets undersøgelse af borgernes tryghed er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med mere end 11.000 besvarelser, der er foretaget fra juni til september 2015, samt politiets register over anmeldelser fra perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. I politiet er der tidligere alene anvendt opgørelser over anmeldelser af kriminalitet som en indikator på borgernes tryghed. Der kan dog ikke nødvendigvis sættes lighedstegn mellem udviklingen i antallet af anmeldelser og niveauet af borgernes tryghed. En mere nuanceret måde at måle tryghed på er at supplere opgørelser over antallet af anmeldelser med en spørgeskemabaseret måling af borgernes oplevelse af tryghed. På den måde giver Tryghedsindekset et mere dækkende billede af borgernes tryghed.

Kontakt

Rigspolitiet