Trygheden i danske byområder - En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) sætter for første gang tal på utrygheden blandt beboerne i Danmarks udsatte boligområder. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, og udsatte boligområder sammenlignes gennemgående med andre byområder.

Utrygheden er mere udbredt blandt beboerne i de udsatte boligområder, og den skyldes bl.a. unge, der hænger ud i grupper, kører på scooter og opfører sig truende over for andre beboere. Det viser en ny undersøgelse fra CFBU, hvor trygheden i udsatte boligområder sammenlignes med andre byområder.

Undersøgelsen har haft til formål at fastslå om og i så fald hvordan trygheden for beboerne i udsatte boligområder adskiller sig fra trygheden for beboere i andre byområder. Der er derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse som telefonsurvey blandt et repræsentativt udsnit af beboere i henholdsvis 33 udsatte boligområder, andre byområder i byer med mere end 25.000 indbyggere og i resten af landet.