Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder

Udgivet af: Statens Byggeforskningsinstitut august 2006
Materialet belyser til - og fralytningen i de tre boligområder Vollsmose, Mjølnerparken og Gellerupparken, der har en stor andel etniske minoriteter.

Materialet er en undersøgelse foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut i forbindelse med forskningsprojektet Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse (SLIB), Aalborg Universitet, som er en del af den forhenværende regeringens strategiske velfærdsforskningsprogram.

Materialet belyser til - og fraflytningen i de tre boligområder Vollsmose, Mjølnerparken og Gellerupparken, der har en stor andel etniske minoriteter. Ved hjælp af registerdata undersøges, hvem der bor i områderne, hvem der flytter til og fra, og hvem der flytter rundt internt. Desuden belyser en interviewundersøgelse blandt både beboere og til - og fraflyttere, hvorfor de har valgt eller fravalgt områderne, og hvordan dette valg eventuelt kan påvirkes.

Materialet henvender sig til politikere, kommunale medarbejdere, boligorganisationer og beboerforeninger samt andre med interesse for udsatte boligområder. Materialet kan bruges til at sige noget om beboersammensætningen i udsatte boligområder og hvorfor folk flytter henholdsvis til og fra eller bliver boende i områderne.

Kontakt

Statens Byggeforskningsinstitut