Unge, sport og kriminalitet - En undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder.

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2013
Mange udsatte boligområder har problemer med grupper af unge, der hænger ud i boligområdet, skaber utryghed og laver småkriminalitet. I denne rapport undersøger vi, om et aktivt medlemskab af en sportsklub er en af løsningerne på problemet.

Rapporten undersøger om organiserede sportstilbud i udsatte boligområder bidrager til at mindske kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge. Konkret undersøger vi, om sportsklubber i udsatte boligområder får rekrutteret og fastholdt børn og unge med en højrisikolivsstil, og om deltagelse i sportsaktiviteten reducerer denne gruppes risiko for at begå kriminalitet.

Rapporten bygger på en undersøgelse af 158 børn og unges livsstil, deres motiver for samt udbytte af at dyrke organiseret og jævnlig idræt i en sportsklub med fysisk placering i et udsat boligområde. Undersøgelsen er foretaget blandt otte sportsklubber registreret under Dansk Idrætsforbund, og som er klubber, der er en del af den såkaldte Get2sport-indsats. De undersøgte sportsklubber dækker udsatte boligområder i Høje-Taastrup, Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Aarhus kommuner. 

På baggrund af 158 spørgeskemabesvarelser tegnes der i undersøgelsen et billede af målgruppen i forhold til, om de befinder sig i en lavrisiko- eller højrisikogruppe, når det handler om at vurdere risikoen for at udvikle en eventuel kriminel løbebane. Desuden gives der en karakteristik af målgruppens alder, etnicitet og forældres socioøkonomiske baggrund.