Udsatte boligområder

 

Partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Vibo og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 
Partnerkskabsaftalen indeholder konkrete handelpunkter og indsatser inden for temaer som beskæftigelse, udlejningsregler, tryghed, integration og de fysiske rammer.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Tre trin til tryggere boligområder

 
CFBU er i udgivelsen "Tre trin til tryggere boligområder" kommet frem til tre hovedfokuspunkter, der er nødvendige at arbejde med hvis trygheden skal øges og kriminaliteten mindskes i de udsatte boligområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Det Boligsociale Monitoreringssystem

 
Aarhus Kommune og boligselskaberne i 5. Kreds har i samarbejde udviklet et boligsocialt monitoreringssystem (BoSocData). Systemet er et strategisk værktøj, der bliver brugt til planlægning af indsatser i udsatte boligområder.
Aarhus Kommune i samarbejde med boligselskaberne i 5. Kreds (Aarhus)

Hotspot - Måling af kriminalitet og tryghed

 
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har på vegne af Integrationsministeriet foretaget en nulpunktsmåling, udarbejdet forandringsteorier samt evalueringsklargjort otte hotspotprojekter finansieret af Integrationsministeriets pulje: “Integrationsindsats over for nydanske børn og unge i udsatte boligområder” (Hotspotpuljen)
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fra udsat boligområde til hel bydel

 
De udsatte boligområder er præget af fattigdom, stor ledighed og udelukkelse fra det omkringliggende samfund. Områderne er desuden præget af omfattende sociale problemer og en betydelig overvægt af etniske minoriteter. Men de udsatte områder har også potentialer for forandring og samfundsmæssigt tilskud.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration