Arkitektur der forandrer – Fra ghetto til velfungerende byområde

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration januar 2008
Kan man gøre udsatte boligområder mere attraktive for ressourcestærke gennem fysiske ændringer. Erfaringer fra udlandet tyder på det.

I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes der ind over for udsatte boligområder ved at gøre radikalt op med boligblokarkitekturen. Man river ned og bygger om, indfører blandt andet traditionelle bymiljøer, laver private haver, lokker stjernearkitekter til at bygge billige boliger og tilfører en mængde andre elementer, som lokker ressourcestærke borgere til de områder, der før var belastede af tunge sociale problemer.  

”Arkitektur der forandrer” samler eksempler fra flere byer og tager et grundigt kig på, hvilke arkitektoniske strategier, der sættes ind med over for den samme type af sociale og økonomiske problemer i forskellige lande. Den bygger på research, foretaget af Akademisk Arkitektforening på rejser til en række lande, og besvarer spørgsmålene: Hvad er der galt med arkitekturen og byplanerne i de udsatte boligområder? Og hvordan kan vi lære af de udenlandske erfaringer?

Bogen indledes med et historisk rids over dansk byplanlægning og udvikling. Derefter er bogen delt op i to dele – problemerne og løsningerne. I del et skriver en række forskere og planlæggere om ghettoområders problemer med kriminalitet, miljøbelastning, dårlige byggematerialer og nedslidt boligmasse. Ligeledes beskrives det levede liv, dets forudsætninger og drømme. I del to beskrives løsningerne i form af en række udenlandske projekter. Fælles temaer for disse projekter er identitet, image og form som vigtige parametre i skabelsen af nye typer af byer med nye typer af befolkningssammensætninger.

Bogens hovedkonklusion er, at sociale og fysiske tiltag skal spille sammen, hvis udsatte boligområder skal undergå en forandring. ”Arkitektur der forandrer” har til formål at inspirere og opfordre til en helhedsorienteret indsats og ikke mindst at understøtte behovet for erfaringsudveksling. Bogen henvender sig til boligselskaber, kommuner og arkitekter med interesse for sociale problemstillinger.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration