Dialog og deltagelse i byudvikling

Udgivet af: Realdania oktober 2013

Denne publikations tilgang til byudvikling bygger på den grundlæggende overbevisning, at byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker.

Når vi byudvikler, er det derfor vigtigt at lytte til borgere og interessenters ønsker og behov. Fra idéudviklingens tidlige faser, samt som en integreret del af det løbende samarbejde om udvikling af byen. Vi skal skabe attraktive rammer om dialogen og være opmærksomme på deltagelsen, når vi skaber byer, som er rammer for menneskers liv og trivsel.

Skal byudviklingen lykkes, er det afgørende, at dialog prioriteres og har kvalitet. Det kræver ressourcer i form af kompetencer, tid, penge og fysiske rammer.

Dialog med borgere og interessenter, herunder bl.a. erhvervsliv og foreningsliv, gør det selvfølgelig ikke alene. Byudvikling er kompleks og kræver professionelle kompetencer, tværfaglig tilgang og faglig rådgivning igennem alle byudviklingens faser. Ved at insistere på dialog mellem de professionelle aktører og byens borgere og interessenter, skabes de bedste betingelser for at udvikle bæredygtige byer, hvor menneskers liv og udfoldelse er i fokus.

I denne publikation præsenteres fire strategiske afsæt for arbejdet med dialog og deltagelse i byudvikling, og der gives konkrete eksempler på det udbytte, der kan komme ud af indsatsen. De fire afsæt er:

1. Skab ejerskab og forankring gennem systematisk dialog og deltagelse

Åbne processer med plads til at diskutere på tværs af fagligheder og interesser giver et stærkt grundlag for ejerskab til et byudviklingsprojekt.

 • Skab dialog og møder mellem fagfolk, borgere og interessenter

 • Lyt til borgere og interessenter med respekt

 • Anerkend uro og konflikter – og håndtér dem

 

2. Brug midlertidige aktiviteter som anledning til dialog og deltagelse

Sammen med brugerne er det muligt at skabe levende midlertidigt byliv, før den nye bydel står færdig. Det skaber værdi allerede på kort sigt, og både borgere, by og udviklere får værdi og glæde af det på lang sigt.

 • Kvalificeret dialog og deltagelse kræver ressourcer

 • Hold fast i den røde tråd

 • Lav en kontrakt


3. Etablér partnerskaber med lokale aktører

Byer hænger sammen i kraft af de mennesker, der bruger dem, fællesskabet og tilliden imellem dem samt deres sociale interaktion.

 • Skab grobund for netværk

 • Giv ildsjælende plads

 • Fyr op under dialogen med radikale spørgsmål


4. Afstem forventninger gennem kommunikation og synlighed

Byudviklingsprojekter skal kommunikeres. Synligheden er med til at engagere borgere og interessenter i dialog. Og sikre at rammerne er tydelige for dialogen.

 • Kommunikér til modtageren

 • Vær tydelig om roller og grænseflader

 • Dokumentér dialogen, deltagelsen og indflydelsen

 

Kontakt

Realdania