Dyrk Byen – Livskvalitet med urban farming

Udgivet af: Realdania december 2014

Dyrkning i byen kan skabe grobund for nye fællesskaber mellem mennesker og understøtte en sund livsstil med fysisk aktivitet, udeliv og lokalt producerede fødevarer. Grønne områder med dyrkning kan give bymennesker en god mulighed for at finde ro og opnå kontakt til naturen – og kan indgå i håndtering af stress.

Dyrkning i byen kan samtidig bidrage til at skabe attraktive grønne byer med bedre klima. Ud over den herlighedsværdi de grønne områder tilbyder, kan planterne forbedre luftkvaliteten og tilbageholde regnvand fra at oversvømme gaderne. Planterne kan også give en isolerende og kølende effekt, der kan nedbringe energiforbruget i bygningerne.

Endelig kan dyrkning i byen skabe grobund for iværksætteri og nye forretningsmuligheder. Og grønne områder – med eller uden dyrkning – kan påvirke ejendomsværdien positivt.

I dette inspirationskatalog kigger vi nærmere på, hvordan urban farming kan skabe livskvalitet og bedre byer – og vi giver en lang række eksempler fra hele verden på, hvordan byer kan dyrkes. Vi håber, at kataloget kan give kriblen i fingrene og inspiration til, at endnu flere byer bliver dyrket til gavn for kvaliteten i det byggede miljø og ikke mindst for det enkelte bymenneskes livskvalitet.

Kataloget kommer ind på følgende:

  1. Urban farming spirer verden over

Katalogets første kapitel giver et indblik i, hvad der rører sig i både storbyer og mindre byer. Heri beskrives den hastigt voksende interesse for urban farming – bl.a. set i forhold til tidligere tiders madforsyning og dyrknings historie.

 2. Derfor skaber urban farming bedre byer

Andet kapitel beskriver, hvilke kvaliteter urban farming kan tilføre det moderne liv i byerne – fra nye former for fællesskaber og tilknytning til naturen til forbedret klima og sundere livsstil.

 3. Urban farmings mange varianter

Vi præsenterer en lang række forskellige måder at anvende urban farming på – fx taghaver, skolehaver, drivhuse osv. Der tages udgangspunkt i eksisterende og planlagte projekter fra hele verden, som giver et bredt overblik over, hvilke urban farming typer der findes, og i hvilke sammenhænge de er velegnede.

 

Kontakt

Realdania