Byplanlægning der skaber tryghed

Udgivet af: Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden februar 2014
Hvis man vil arbejde med kriminalpræventiv byplanlægning, kan man tage udgangspunkt i otte hovedprincipper, som forskningen har vist er med til at nedbringe kriminalitet og skabe mere tryghed.

Moderne byplanlægning har forøget mulighederne for at begå kriminalitet. Derfor skal forebyggelsen tænkes med ind i byplanlægningen.

Design og organisation af byens rum kan bidrage til at skabe tryghed og nedbringe kriminalitet, ligesom det kan bidrage til det modsatte. Byplanlæggere har derfor en enestående mulighed for at påvirke disse forhold.

Hvis man vil arbejde med kriminalpræventiv byplanlægning, kan man tage udgangspunkt i otte hovedprincipper, som forskningen har vist er med til at nedbringe kriminalitet og skabe mere tryghed. De otte principper:

1. Øjne på gaden
2. Overblik og synlighed
3. Sikker transport og bevægelse
4. Tryghedsskabende belysning
5. Psykologisk ejerskab og ansvarlighed
6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder
7. Renholdelse og vedligeholdelse
8. Fysisk beskyttelse og brug af sikkerhedsudstyr

Kontakt

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden
Hans Peter de Place
Postadresse:
Polititorvet 14
1780 Kbh. V
Tlf.: 45153650