Fællesskaber i forandring

Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter maj 2014
"Fællesskaber i forandring" - Tænketanken Byen 2025 belyser, hvordan en dansk tradition for at udvikle og styrkefællesskabet i udviklingen af danske byer indeholder en række forslag og anbefalinger til den fremtidige udvikling af byen og byens fællesskaber

Tænketanken opstiller en vision for Byen 2015 med en række forslag til forandringer, der kan være med til at styrke og udvikle fællesskaber i byen. I publikationen fokuseres der bl.a. på fællesskab i byen rum, fællesskab i byudvikling og fællesskab på tværs af byen og fællesskab i byregioner.

Publikationen henvender sig til en bred kreds af interessenter inden for byudvikling

Kontakt

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Klavs Odgaard Christensen
Gammel Mønt 4, 1117, Kbh K
Tlf.: 41717777