Arkitektoniske forandringer

Filtrer
 

Byplanlægning der skaber tryghed

 
Hvis man vil arbejde med kriminalpræventiv byplanlægning, kan man tage udgangspunkt i otte hovedprincipper, som forskningen har vist er med til at nedbringe kriminalitet og skabe mere tryghed.
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden

Arkitektur der forandrer – Fra ghetto til velfungerende byområde

 
Kan man gøre udsatte boligområder mere attraktive for ressourcestærke gennem fysiske ændringer. Erfaringer fra udlandet tyder på det.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Fællesskaber i forandring

 
"Fællesskaber i forandring" - Tænketanken Byen 2025 belyser, hvordan en dansk tradition for at udvikle og styrkefællesskabet i udviklingen af danske byer indeholder en række forslag og anbefalinger til den fremtidige udvikling af byen og byens fællesskaber
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter