Boligsociale indsatser

Filtrer
 

Fædreindsats i Udsatte Boligområder

 
Alle fædre ønsker det bedste for deres børn. Og netop fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne, viser et nyt dansk og nordisk litteraturstudie samt et feltstudie, som CFBU har lavet. Fædre som er synlige i lokalområdet og deltager i aktiviteter kan være inspirerende rollemodeller for de unge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder

 
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Ny undersøgelse: Kriminalitetsforebyggelse virker

 
Antallet af kriminelle unge er siden 2009 faldet med 24 % i udsatte boligområder. Ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at helhedsplaner med et socialt formål har en del af æren for faldet.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film om naboskab: Biavlerne i urbanplanen

 
Svirrende bivinger og naboskab – hvordan hænger det sammen?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Film: Boligambassadører der gør en forskel

 
Hvad driver en frivillig boligambassadør i et udsat boligområde?
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Håndbog om socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

 
Ny håndbog fra CFBU giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer: den nødvendige dans

 
Ny rapport fra CFBU viser, hvordan et indgående samarbejde mellem kommune og boligselskaber er en af nøglerne til at vende udviklingen i udsatte boligområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Omdømmeanalyse Urbanplanen

 
Når man spørger Urbanplanens beboere, hvad der er det mest negative ved at bo i Urbanplanen, svarer flest et dårligt omdømme. Nu er Urbanplanens omdømme for første gang blevet undersøgt.
Boligforeningen 3B

Naboskab i udsatte områder

 
Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling - CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsocialt Overblik

 
Det er blevet populært i de boligsociale helhedsplaner at benytte frivillige beboerambassadører til at komme i kontakt med beboerne i udsatte boligområder. Det er et af resultaterne af Center for Boligsocial Udviklings kortlægning af boligsociale indsatser, der er blevet støttet af Landsbyggefonden i perioden 2006-2010.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Social inklusion af unge i udsatte boligområder

 
Social inklusion af børn i udsatte boligområder (SIU) er et samarbejdsprojekt fra 2011-2014 i Øresundsregionen med partnerne Landskrona by, Københavns Kommune, Kristianstads Kommune og Bjuvs Kommune.
Landskrona stad

Danmark i forandring - udvikling i balance

 
Analyser af udviklingen i befolkningsforskydningen, vækstraterne og jobskabelsen i Danmark, der afdækker ændringerne i kommunernes strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi.
KL - Kommunernes Landsforening

Boligsociale indsatser og huslejestøtte Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje

 
Denne rapport er en midtvejsrapport i en længerevarende evaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte i udsatte boligområder. Formålet er at vende og modvirke en negativ udvikling i områderne.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Splejseordningen

 
Fredericia kommune og De Boligsociale Helhedsplaner "splejser" om en socialrådgiver/jobkonsulent. Medarbejderen er ansat af Fredericia kommunen, men arbejder under daglig ledelse af projektchefen for De Boligsociale Helhedsplaner.
Områdesekretariatet i De Boligsociale Helhedsplaner - Esbjerg Kommune

Samarbejde mellem boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu, og Fredericia Kommune

 
Fredericia Kommune har etableret et tværfagligt kommunalt samarbejde og sammen med to lokale boligorganisationer har de forpligtet sig til at samarbejde om at løfte to boligområder i byen.
Boligkontoret Fredericia og boli.nu samt De Boligsociale Helhedsplaner (områdesekretariatet)

Håndholdte indsatser for beboere i udsatte boligområder

 
Områdesekretariatet i Fredericias udsatte boligområder har igangsat aktiviteter, der har til formål at involvere de beboere, der ellers ikke er aktivt deltagende i områdernes aktiviteter.
Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner

Fritidsjobkonsulenterne

 
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.
KAB