”Procesevaluering af boligsociale indsatser” Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisation og samarbejde

Denne rapport er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.

Dette er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Evalueringen udføres i samarbejde mellem Rambøll og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner. I alt har Landsbyggefonden uddelt støttemidler til 162 helhedsplaner i udsatte boligområder over hele landet.

Delrapporten peger bl.a. på, at projektorganiseringen har skabt rammer for et formaliseret, strategisk samarbejde mellem boligorganisationer og kommune på højt administrativt ledelsesniveau. Kortlægningen viser også, at der på flere niveauer kan være vanskeligt at skabe sammenhæng mellem helhedsplanernes mål og de enkelte aktiviteter og indsatser.