Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Udgivet af: KL - Kommunernes Landsforening marts 2014

Der er mange udfordringer forbundet med arbejdet i de udsatte by- og bolig­områder, og hvis disse områder skal løftes, kræver det samarbejde og en bred vifte af redskaber. Mange kommuner og boligorganisationer har en stærk tradition for samarbejde, hvor redskaber som boliganvisning og fremtidssikring bliver taget i brug. Men kommunerne har brug for en lokalt forankret helhedsorienteret og målrettet strategi for de udsatte by- og boligområder. I dette udspil kommer KL med fem anbefa­linger til, hvordan kommunerne kan sætte ind med en målrettet indsats og udvikle de udsatte by- og boligområder.