Boligsocialt Overblik

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling november 2014
Det er blevet populært i de boligsociale helhedsplaner at benytte frivillige beboerambassadører til at komme i kontakt med beboerne i udsatte boligområder. Det er et af resultaterne af Center for Boligsocial Udviklings kortlægning af boligsociale indsatser, der er blevet støttet af Landsbyggefonden i perioden 2006-2010.

De har hverken deres eget flag, møntfod eller blå nummerplader. Til gengæld har beboerambassadørerne en stor vennekreds i deres boligområde og er på fornavn med de fleste. Det giver dem mulighed for at hjælpe kommunen, boligselskabet eller andre myndigheder med at komme i kontakt med områdets beboere og formidle viden til grupper, der ellers kan være svære at nå. Det kan være isolerede beboere eller beboere, der ikke læser dansk og derfor ikke åbner rudekuverterne fra det offentlige. 

Naboambassadører, miljøambassadører, og opgangsambassadører – titlen varierer alt efter hvilken type viden der formidles, men metoderne ligner hinanden: Kommunen eller boligselskabet rekrutterer en frivillig gruppe beboere med stort netværk i boligområdet. De frivillige beboere uddannes til ambassadører og begynder herefter at formidle viden og rådgive andre beboere om f.eks. affaldshåndtering, sundhed eller børneopdragelse. 

Ud af 107 helhedsplaner arbejder 44 helhedsplaner med beboerambassadører, og metoden er dermed blevet en væsentlig del af det boligsociale arbejde.

Beboerambassadørerne er et af de mange konkrete eksempler på boligsociale aktiviteter i kortlægningen ”Boligsocialt overblik”. Kortlægningen tager udgangspunktet i 557 aktiviteter, som medarbejderne ved projekterne selv har dokumenteret i form af de såkaldte selvevalueringer.

Aktiviteterne er inddelt og analyseret efter temaer som ”børn & unge”, ”det sociale liv” og ”beskæftigelse & uddannelse”. For hver tema analyseres udvalgte eksempler og hvordan de hver især bidrager til at skabe forandring for den givne målgruppe.

På tværs af aktiviteterne analyseres målgrupper og generelle karakteristika, og sidst men ikke mindst indeholder rapporten et katalog med beskrivelse af alle 43 aktivitetstyper.