Fædreindsats i Udsatte Boligområder

Alle fædre ønsker det bedste for deres børn. Og netop fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne, viser et nyt dansk og nordisk litteraturstudie samt et feltstudie, som CFBU har lavet. Fædre som er synlige i lokalområdet og deltager i aktiviteter kan være inspirerende rollemodeller for de unge.

Hidtil har mange lokale indsatser båret præg af, at det primært var mødrene, der mødte op og repræsenterede deres familie. Fædreindsatser er således en ny platform, hvor mænd kan komme på banen gøre en positiv forskel for deres boligområde på lige fod med kvinderne.

Fædreindsatser består typisk i et kursusforløb for en gruppe af fædre. Målet med kursusforløbene er at fædrene efterfølgende laver frivilligt arbejde i lokalområdet. Det kan f.eks. være at arrangere en fodboldturnering, at skabe dialog mellem børneinstitutioner og lokalområdets fædre eller være en støtte for enkelte sårbare fædre i boligområdet.

I en del år har det været Bydelsmødre, som har lavet en lignende indsats for kvinder i mange udsatte boligområder. Fædreindsatserne er en ny platform, hvor mænd kan komme på banen for at gøre en positiv forskel for deres boligområde på lige fod med kvinderne.

Kursusforløbene varer mellem 8-12 måneder. Fædrene er mellem 29-70 år og har mange forskellige etniske baggrunde. Nogle er i beskæftigelse, andre er ikke. Nogle er født og opvokset i Danmark, andre er kommet til Danmark som voksne.

Amerikansk forskning viser, at det kan gøre en forskel for unge mænds kriminalitetsniveau i udsatte boligområder, hvis der er aktive mandlige rollemodeller i boligområdet. Det giver derfor rigtig god mening at arbejde med at styrke mænd og fædre i de udsatte boligområder i at indtage en mere aktiv rolle. Mænd og fædre har været en lidt overset målgruppe i de boligsociale indsatser i mange år, og det er derfor glædeligt, at der er kommet mere fokus på dem, siger Nana Øland Frederiksen, konsulent ved CFBU.

CFBU’s undersøgelse peger på, at mænd og særligt mænd med anden etnisk baggrund end dansk kan være en meget svær målgruppe at rekruttere til boligsociale indsatser. Dette kan blandt andet skyldes, at mændene føler sig stigmatiserede som dårlige forældre. Hvis man skal rekruttere fædre er det derfor vigtigt at lægge vægt på, at fædrene kan gøre en forskel:

-Det er meget vigtigt, hvordan man formidler et projekt til fædrene. Hvis man f.eks. går ud og siger: ”Jeg har et rigtig godt projekt. Det handler om opdragelse af børn, så tænker de: Det har jeg ikke behov for. Så formidlingen er vigtig. Man skal i stedet sige: Du har stor erfaring med opdragelse, vi savner din viden og erfaring.”, siger Fadi, projektmedarbejder fra Tingbjerg.

Rapportens intention er at klæde boligsociale medarbejdere og deres samarbejdspartnere i kommunerne – skolerne og institutionerne - på til at arbejde med fædre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte boligområder.