Fritidsjobkonsulenterne

Udgivet af: KAB januar 2013
Fritidsjobkonsulenterne hjælper unge fra udsatte boligområder med at finde et fritidsjob.

Fritidsjobkonsulenterne er et projekt, igangsat af Boligselskabet AKB, København med det formål at hjælpe unge fra udsatte boligområder med at få et fritidsjob. De unge har selv vanskeligt ved at skaffe sig et fritidsjob, måske fordi de er sprogligt eller bogligt svage, har fået de første pletter på straffeattesten eller kommer fra familier, hvor forældrene har svært ved at hjælpe dem, fordi forældrene ikke selv har erfaring fra arbejdsmarkedet.

Fritidsjobkonsulenterne hjælper de unge med at finde et egnet fritidsjob, og de forbereder gennem samtaler og rollespil de unge på de krav, de vil møde på arbejdspladsen - både de formelle og de uformelle krav og normer, som gælder på en arbejdsplads. Fritidsjobkonsulenterne benytter en håndholdt tilgang og har en meget varieret kontakt med de unge, helt afhængig af hvor meget hjælp og rådgivning, den enkelte unge har brug for.

Nogle fritidsjob skaffes gennem samarbejde med Jobcenteret, men Fritidsjobkonsulenterne har også et netværk af små lokale virksomheder, som de samarbejder med.  

Derudover arbejder Fritidsjobkonsulenterne også tæt sammen med de voksne ressourcepersoner, der findes omkring de unge - klubmedarbejdere, UU-vejledere, gadeplansmedarbejdere, skolelærere og boligsociale medarbejdere.

Resultat og effekt

De to ansatte fritidsjobkonsulenter har siden projektets start i 2009 hvert år skaffet ca. 100 unge fra udsatte boligområder et fritidsjob.

I en ekstern evaluering af projektet siger en række af de interviewede unge, at de ikke ville have været i stand til at finde et job uden Fritidsjobkonsulenternes hjælp. Flere af de unge forventer til gengæld, at de nu vil være i stand til at søge et job på egen hånd.

De interviewede arbejdsgivere roser også projektet. Selv om de ikke har svært ved selv at finde arbejdskraft, ser de det som en stor fordel, at Fritidsjobkonsulenterne screener og forbereder de unge på forhånd, da det sparer arbejdsgiveren for arbejde.

Brug værktøjet

I evalueringsrapporten 'Historien om en succes', som er vedhæftet og kan downloades, er der bagest formuleret 10 gode og helt konkrete råd til kommuner, boligsociale projekter og andre, der har planer om at igangsætte en tilsvarende indsats.

Kontakt

KAB
Per Faurby
Vester Voldgade 17
1552 København V
Tlf.: 33 63 10 00