Håndholdte indsatser for beboere i udsatte boligområder

Udgivet af: Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner juni 2013
Områdesekretariatet i Fredericias udsatte boligområder har igangsat aktiviteter, der har til formål at involvere de beboere, der ellers ikke er aktivt deltagende i områdernes aktiviteter.

Sundhedsfremme i udsatte boligområder

En stor gruppe af beboerne i Fredericias udsatte boligområder er på kontanthjælp og er langt fra arbejdsmarkedet. Heraf har mange livsstilssygdomme. Motion og sund kost er derfor et vigtigt virkemiddel til komme i uddannelse og beskæftigelse.

Områdesekretariatet for de lokale helhedsplaner har derfor etableret et samarbejde med kommunens store idrætscenter (FIC). FIC har et tilbud om, at borgere i Fredericia kan blive medlem og købe forskellige pakker til stort set alle motionsmuligheder.

Områdesekretariatet har forhandlet en god aftale, der gør det økonomisk muligt for beboerne i boligområderne at deltage i aktiviteterne. På baggrund af Områdesekretariatets viden om beboerne blev der etableret en håndholdt indsats ift. at få beboerne til at tilmelde sig og deltage i tilbuddet.   Blandt andet fik de første 30 tilmeldte yderligere rabat. Der blev stillet en bus til rådighed fra begge boligområder, så beboerne blev kørt til FIC og hjem igen.  En sundhedsfaglig medarbejder og en jobkonsulent fra Områdesekretariatet deltog i træningen med beboerne, viste dem tilrette ift. omklædningsfaciliteter, hvilket tøj der er godt at træne i, væskebehov, sund mad etc. Ordning stod på i fire uger to gange ugentligt, men efterfølgende er mange beboere forsat med at motionere i FIC, og nye beboere tilmelder sig løbende.

Introduktion til Fredericia for kvinder med etnisk minoritets baggrund og deres børn

Formålet med indsatsen er at give kvinder med anden etnisk baggrund og deres børn indsigt i, hvad Fredericia byder på.

Områdesekretariatet har ansat en pædagog fra en af de lokale daginstitutioner tre timer om ugen, hvor pædagogen mødes med boligområdernes kvinderne og deres børn. Meget ofte tager de ud af huset fx på rådhuset, på det levende museum Kringsminde, til børneteater, på børnebiblioteket, i biografen, til stranden etc. Pædagogen viser livet og kulturen i byen frem ved at opsøge den sammen med kvinderne og børnene.

Resultat og effekt

Sundhedsfremmende aktiviteter
Resultatet er, at 100 beboere med anden etnisk baggrund deltager i motion og fornyer deres medlemskab, derudover kommer der løbende nye medlemmer til. Alle deltager selv i motionsaktiviteterne uden hjælp fra Områdesekretariatets medarbejdere. Sekretariatets medarbejdere har imidlertid fortsat kontakt til denne gruppe af beboere, og har derfor god mulighed for at tale uddannelse og beskæftigelse med dem.

Pædagogiske aktiviteter ud af huset
Kvinderne og deres børn møder meget stabilt frem, og vi ved, at de er galde for den indsigt, de får. Men derudover kan vi ikke påvise effekter.

Brug værktøjet

Det er vigtigt at være grundig og vide, hvad formålet med den ønskede indsats er. Et godt spørgsmål at stille er: ”hvilke indsatser/aktiviteter skal der iværksættes for at opnå den ønskede effekt?” Skriftlig dokumentation er vigtig, ligesom enighed om arbejdsmetode har betydning for resultatet. Det er også afgørende at alle involverede medarbejdere, tror på at indsatserne/aktiviteterne virker. Indsatser/aktiviteter skal løbende evalueres og justeres, hvis de ikke virker – og om nødvendigt forkastes- Det er Områdesekretariatets erfaring, at en håndholdt intensiv indsats ved indsatsens start virker. Sekretariatet vil derfor fremover iværksætte flere af denne type indsatser i flere boligområder.

I forbindelse med ansøgning om bevilling til ny helhedsplan for 2014-2018 planlægger Områdesekretariatet desuden at udarbejde en forandringsteori.

Kontakt

Områdesekretariatet – De Boligsociale Helhedsplaner
Jane Findahl