Hotspot-indsatser giver signifikant færre kriminelle unge i udsatte boligområder

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2015
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.

Slutevalueringen af hotspotindsatser fokuserer på hvilke resultater Hotspotpuljen har skabt samt påvirkningen af de gennemførte aktiviteter og organiseringsmåder. Hertil hører en baggrundsrapport, som rummer beskrivelser af de otte hotspotprojekter med fokus på baggrunden for de enkelte projekter, organiseringen og koordineringen af hotspotindsatserne, herunder den efterfølgende forankring, de gennemførte aktiviteter samt i hvilket omfang de enkelte projekter har opnået de ønskede resultater. Formålet med baggrundsbeskrivelserne er at skabe gennemsigtighed omkring hvert af de otte projekters individuelle karakteristika med henblik på at nuancere den samlede evaluering.