KL og BL's anbefalinger til en målrettet og koordineret sundheds- og beskæftigelsesindsats i udsatte områder

Udgivet af: KL og BL oktober 2014

KL og BL indgik i 2013 et partnerskab om løsningen af de boligsociale udfordringer i udsatte boligområder. Aftalen skal være med til at understøtte det samarbejde, som allerede er i gang mellem kommuner og boligorganisationerne i udsatte boligområder rundt om i landet. Partnerskabsaftalen udvælger hvert år et tema at samarbejde om. I 2014 var temaet sundhed og beskæftigelse. Det fælles arbejde har resulteret i en række anbefalinger og eksempler på indsatser til inspiration for kommuner og boligorganisationer.  Anbefalingerne og eksemplerne sætter fokus på de muligheder og synergieffekter, der ligger i, at kommuner og boligorganisationer arbejder sammen om en styrket og koordineret indsats på sundheds- og beskæftigelsesområdet i udsatte boligområder.

Kontakt

KL og BL