Naboskab i udsatte områder

Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling - CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder.

Godt naboskab er ikke en selvfølge, men varierer meget mellem forskellige typer byområder. Det viser en ny undersøgelse fra CFBU, hvor beboerne i henholdsvis udsatte boligområder og på landsplan er blevet spurgt til deres forhold til deres naboer.

Undersøgelsen viser, at naboskabet i de udsatte boligområder er markant dårligere end på landsplan. Kun omkring 32 % af beboerne i de udsatte boligområder vurderer samlet set naboskabet i deres boligområde positivt, hvor det på landsplan er hele 75 % af de adspurgte.

Det gode naboskab er for de fleste en meget sammensat størrelse, og i undersøgelsen spørges derfor ind til en række delaspekter ved beboernes oplevelse af naboskabet i deres boligområde. Her viser det sig bl.a., at 43 % af beboerne i udsatte boligområder ikke vil bede deres naboer om at opbevare en ekstra nøgle. Det gælder kun 10 % af de adspurgte på landsplan. Samtidig er kendskabet og tilliden mellem beboerne markant svagere i udsatte boligområder end på landsplan.

De svage sociale relationer mellem beboerne er bl.a. et problem, fordi det gør det svært at bringe beboernes egne ressourcer og netværker i spil, når en negativ udvikling i boligområdet skal vendes. Der er derfor et markant behov for at skabe og støtte en positiv udviklingsspiral, hvor beboernes tilhørsforhold og sociale ressourcer udvikles og hvor deres engagement i boligområdet styrkes.